Monthly Archives: April 2022

menahan (diri)

puasa, atau shaum dalam bahasa arab, adalah perkara menahan diri (pasa, sanskrit) [dari segala sesuatu yang lewah] dalam upaya mendekatkan diri ke sang maha kuasa (upawasa, sanskrit).

pada tingkat awal, hal tersebut adalah seperti yang selama ini kita pahami: menahan lapar, dahaga, dan birahi. fisik sekali.

Continue reading